Dit gaat er in 2020 veranderen!

Partneralimentatie

Voor paren die scheiden na 1 januari 2020 wordt de duur van partneralimentatie verkort. De nieuwe hoofdregel is dat de alimentatieduur gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Er zijn wel uitzonderingen. Zo wordt de alimentatieduur verlengd tot tien jaar wanneer het huwelijk langer dan vijftien jaar heeft geduurd en degene die recht heeft op alimentatie ouder is dan 50 jaar. De alimentatieverplichting kan bovendien niet eindigen zolang de kinderen jonger zijn dan twaalf jaar. Dit alles geldt ook voor geregistreerd partners.

Woning

Ook voor huizenbezitters verandert er in 2020 veel. De onroerendzaakbelasting gaat omhoog met gemiddeld 4%. Het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting gaat omlaag naar 0,60%. Dit was in 2019 nog 0,65%.

Het maximumbedrag dat partners samen kunnen lenen voor een woning verandert ook. Bij het vaststellen van het maximumbedrag gaat het laagste inkomen van partners meer meetellen. Dit betekent niet dat partners altijd meer kunnen lenen. Het deel van het inkomen dat aan woonlasten mag worden besteed wordt namelijk minder. Partners moeten dus ook meer gaan verdienen om meer te kunnen lenen.

Daarnaast is het vanaf 1 januari 2020 mogelijk voor woningen tot € 310.000 een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie te krijgen. Vorig jaar lag die grens nog op € 290.000.

Bij de koop van een woning moet 2% overdrachtsbelasting worden betaald over de koopprijs. Omdat dit een aanzienlijk bedrag is en je voor dit bedrag geen hypotheeklening kunt afsluiten, is het voor starters moeilijk(er) een woning te kopen. Op Prinsjesdag 2019 zijn plannen bekend gemaakt over het afschaffen van de overdrachtsbelasting voor starters. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de mogelijke impact.

Inkomstenbelasting

Vanaf 2020 veranderen de tarieven in de inkomstenbelasting. Voortaan zijn er twee schijven in plaats van drie. Omdat het lage tarief van de eerste schrijf vervalt, betaal je meer inkomstenbelasting. De arbeidskorting en de algemene heffingskorting gaan wel omhoog dus houd je netto toch meer over van je inkomen.

Voor inkomens boven de € 68.507 geldt vanaf 2020 verder dat je de hypotheekrente en de partneralimentatie in aftrek kunt brengen tegen 46%. Vorig jaar was dit nog bijna 52%. 

Meer weten over de gevolgen voor jou in 2020?

De Netwerknotaris legt het je graag uit.

direct notariële hulp