Echtgenoten erven van elkaar. Toch is het vaak goed om een testament te maken!

Echtgenoten erven van elkaar. Toch is het vaak goed om een testament te maken!

Echtgenoten erven van elkaar. Toch is het vaak goed om een testament te maken!

Zijn jullie getrouwd en hebben jullie geen testament? Dan regelt de wet dat je van elkaar erft. Toch zijn er verschillende redenen om een testament maken.

Vanaf het moment dat jullie trouwen, ziet de wet jullie als erfgenamen van elkaar. Als je tenminste niets anders in je testament hebt laten vastleggen bij je notaris. Er kunnen goede redenen zijn om een testament te maken. Ook als je van elkaar wilt erven. Hieronder bespreken we er twee.

Scenario 1: je wilt niet dat al jullie vermogen naar de familie van je partner gaat.
Stel je bent degene die als eerste overlijdt. En, helaas ook je partner overlijdt vlak na je. Dan erft de familie van je partner alles. Zeker als je kort na elkaar overlijdt, betekent dit dat jullie hele vermogen terecht komt bij de familie van degene die het laatste achterbleef. Dus ook de ring van jouw moeder. Om zo’n situatie te voorkomen kunt je regelen dat de erfenis onder beide families wordt verdeeld.

Scenario 2: Als je kinderen hebt is een testament maken een goed idee.
Ouders maken vaak een testament voor hun kinderen. Want hoewel de basisregels in de wet prima zijn, kun je in een testament nog een aantal wensen opnemen, die van toepassing zijn op jullie persoonlijke situatie. Zo nemen ouders vaak een uitsluitingsclausule op zodat familiebezit bij overlijden niet bij de (ex) echtgenoot van een zoon of dochter terecht kan komen.

Veel ouders wijzen daarnaast in hun testament een voogd aan voor hun kinderen die jonger zijn dan 18 jaar. Een voogd is iemand die je vertrouwt met de opvoeding van je kinderen, als je overlijdt. Tegelijkertijd wordt in zo’n testament vaak een bewindvoerder aangesteld. Zo’n persoon kan voor de erfenis zorgen tot je kinderen volwassen zijn. Wanneer jij vindt dat je kinderen volwassen genoeg zijn om de erfenis te beheren, mag je overigens zelf in je testament bepalen.

Wil je een testament maken?

Neem contact op met de Netwerknotaris voor meer informatie of het maken van een afspraak.

direct notariële hulp