Vraag en antwoord:  wat kunnen we voor onze gehandicapte zoon regelen voor het geval dat wij er niet meer zijn?

Vraag en antwoord: wat kunnen we voor onze gehandicapte zoon regelen voor het geval dat wij er niet meer zijn?

Vraag en antwoord: wat kunnen we voor onze gehandicapte zoon regelen voor het geval dat wij er niet meer zijn?

vraag: 

Ons kind is ernstig gehandicapt en woont niet meer bij ons thuis. Wat moeten wij regelen voor als wij overlijden?

antwoord:

Het is als eerste belangrijk dat je er zeker van bent dat jouw kind kan blijven op de plek waar het nu is. Is het kind nog minderjarig? Dan is het goed om een voogd aan te wijzen, dat kan in een testament. Deze voogd neemt dan de verzorging voor het kind op zich tot de meerderjarigheid van het kind. Na het 18de jaar kan er dan voor het kind via de rechter een curator of bewindvoerder worden aangewezen. Via je testament kun je voor het beheren van de erfenis die je aan jouw kind nalaat een bewindvoerder benoemen.

Als jouw kind zelf geen testament zal kunnen maken in de toekomst, kun je in je testament ook vastleggen aan wie jouw erfenis doorvererft als je kind overlijdt. Deze regeling geldt dan in de situatie dat jouw kind eerst van jou geërfd heeft en daarna zelf overlijdt en de erfenis niet helemaal heeft opgemaakt.  

Vanwege de financiële positie van het kind, vinden sommige ouders het verstandig om in het testament te regelen dat het kind wel erft, maar alleen zoveel als voor zijn/haar verzorging nodig is.

Meer weten over wat je kunt regelen voor je gehandicapte kind?

De Netwerknotaris legt het je graag uit.

direct notariële hulp