Wat is ..... kosten koper?

Wat is ..... kosten koper?

Wat is ..... kosten koper?

Achter de vraagprijs op funda zie je in de meeste gevallen k.k. staan. Wat is dat, k.k.? Het staat voluit voor kosten koper.

De kosten van de overdracht van een woning komen meestal voor rekening van de koper. Als je dus k.k. achter de vraagprijs ziet staan, dan weet je dat er in de koopovereenkomst komt te staan dat je als koper de kosten moet betalen. Het gaat om de kosten van de overdrachts-en de hypotheekakte bij de notaris, de kosten van het kadaster en de overdrachtsbelasting.

Het ondertekenen van een koopcontract alleen is niet voldoende. Het huis komt pas echt op je naam als je bij de notaris bent geweest en daar de akte van overdracht hebt ondertekend. Daarna stuurt de notaris een afschrift van die akte naar het kadaster, waarmee het huis op je naam komt en je jezelf eigenaar van het huis mag noemen. De notaris controleert onder meer nog of de verkoper van het huis niet inmiddels failliet is gegaan enzo.

Omdat de koper de kosten van de overdracht betaalt, heeft hij dus ook meestal de keuze van de notaris. Naast deze kosten krijgt een koper vaak nog met andere kosten te maken. Bijvoorbeeld afsluitprovisie, taxatiekosten of aanvraagkosten voor de Nationale Hypotheekgarantie.

Een deel van de kosten die de koper maakt om eigenaar te worden van een huis zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting in het jaar van de aankoop. Dat zijn onder meer de notaris-en kadasterkosten die te maken hebben met de hypotheek.
Een regelmatig voorkomend misverstand is dat onder ‘kosten koper’ ook andere kosten vallen, zoals de kosten van de makelaar van de verkoper.

Leestip: Wat is…vrij op naam?

Wil je uitleg over andere juridische of notariële begrippen?

De Netwerknotaris legt het je graag uit.

direct notariële hulp