Levenstestament niet alleen voor oude mensen

Levenstestament niet alleen voor oude mensen

Levenstestament niet alleen voor oude mensen

Een levenstestament is niet alleen voor senioren. Zo blijkt uit onderzoek van Netwerk Notarissen onder 600 personen. Iets meer dan 40% van de ondervraagden met een levenstestament vindt het vanzelfsprekend dat je op latere leeftijd, ouder dan 50 jaar, een levenstestament maakt. Maar een meerderheid (bijna 60%) vindt dat je op jongere leeftijd actie moet ondernemen. Meer dan een vijfde van deze respondenten stelt zelfs voor om zo jong mogelijk een levenstestament te maken. 

Gerust gevoel

Met een levenstestament bepaal je wie je zaken regelt als je niet in de gelegenheid of in staat bent om dat zelf te doen. Van de respondenten die via de nieuwsbrief van Netwerk Notarissen zijn benaderd heeft 57% een levenstestament. “We zien dat steeds meer mensen zich ervan bewust zijn dat de kans bestaat dat je zelf geen beslissingen meer kunt nemen”, aldus Lucienne van der Geld van Netwerk Notarissen. “Om er zeker van te zijn dat er in zulke situaties volgens hun wensen gehandeld wordt maken cliënten steeds vaker een levenstestament.”

Dat beeld zie je ook terug bij de antwoorden van de deelnemers aan het onderzoek. Meer dan de helft (56%) wilde niet alleen het overlijden ongeregeld laten maar ook voorzorgsmaatregelen nemen voor het geval er niet meer zelfstandig beslissingen meer kunnen worden genomen. 40% van de ondervraagden geeft aan dat het ook gaat om een ‘gerust gevoel’ dat het goed geregeld is voor zijn of haar dierbaren.

98% van de ondervraagden geeft aan dat zij ook anderen adviseren een levenstestament te maken. Volgens Van der Geld speelt hier dat ‘gerust gevoel’ weer een belangrijke rol: “Na het maken van een testament zie je dat cliënten vaak erg opgelucht zijn omdat het dan geregeld is. Een zelfde reactie zien we bij mensen na het maken van een levenstestament, ze zijn blij dat het geregeld is.”

Niet alleen medisch en financieel

Een gesprek met de notaris over je levenstestament levert vaak nieuwe inzichten op. Twee derde van de ondervraagden (65%) gaf aan dat de notaris onderwerpen aansneed waar ze zelf nog niet over nagedacht hadden. Een levenstestament gaat namelijk niet alleen over financiële en medische zaken. Ook bijvoorbeeld over de zorg voor je huisdieren als jij dat niet meer kunt. Of het beheer van de online tegoeden en sociale media.

Daarnaast is het belangrijk om anderen te laten weten dat je een levenstestament hebt en waar dat is terug te vinden. Zo weten je naasten of hulpverleners hoe te handelen als dat nodig is. Om die reden heeft Netwerk Notarissen een levenspas ontwikkeld. Deze pas draag je bij je zodat als er iets gebeurt anderen op de hoogte zijn dat er een levenstestament is. 96% van de deelnemers die een levenstestament maakten heeft aan anderen verteld dat zij een levenstestament hebben.

Nog niet geregeld

In de enquête is aan de respondenten die (nog) geen levenstestament maakten gevraagd naar de redenen voor het niet maken van een levenstestament. De meesten (47%) zijn er eenvoudigweg nog niet aan toegekomen omdat het aan tijd ontbreekt. Anderen (17%) gaan er vanuit dat het mogelijk is dat de partner beslissingen kan nemen als dat nodig is. Van der Geld: “quote over dat dat niet altijd zo is”. Ook vinden sommige respondenten (15%) het maken van alleen een testament wel genoeg. “Deze mensen raadt ik toch aan het maken van een levenstestament te overwegen. Het testament regelt namelijk alles na je dood. Voorafgaand kan er helaas ook nog heel wat gebeuren. Hoe dan te handelen staat niet in je testament”, aldus Van der Geld.


Meer weten over de voordelen van een levenstestament?

De Netwerknotaris vertelt je er graag meer over.

direct notariële hulp