Meer mensen in donorregister, maar meer nee-zeggers

Meer mensen in donorregister, maar meer nee-zeggers

Meer mensen in donorregister, maar meer nee-zeggers

Het CBS heeft vandaag cijfers gepubliceerd over het donorregister. Het aantal personen dat zich in het register heeft laten registreren is gestegen. Het aantal personen dat expliciet geen toestemming tot orgaandonatie geeft, is toegenomen tot 1,9 miljoen. De nieuwe donorwet gaat in de zomer van 2020 in. Wat verandert er dan?  

Met de nieuwe donorwet wordt iedereen die nog geen keuze bij het donorregister kenbaar heeft gemaakt, op ‘geen bezwaar’ geregistreerd. Dit betekent dat er vanuit wordt gegaan dat je het okay vindt dat jouw organen bij jouw overlijden uit jouw lichaam worden genomen.  

Donorclausule©

Netwerk Notarissen biedt de mogelijkheid om in je levenstestament een donorclausule op te nemen. Hiermee laat je een instructie achter voor je nabestaanden over wat er met je lichaam moet gebeuren. De nieuwe registratie ‘geen bezwaar’ kan twijfels veroorzaken bij de nabestaanden. Daarnaast is er weinig ruimte tot nuance in het register terwijl de beslissing vaak genuanceerder ligt.  

In een levenstestament leg je ook andere zaken vast voor de laatste fase van je leven en wordt anders dan een testament niet pas na je dood geopend.

Met de donorclausule in je levenstestament neem je niet alleen het heft in eigen hand. Je helpt er ook de nabestaanden mee. “Door iedereen die geen keuze heeft gemaakt als ‘geen bezwaar’ te registreren, zie je eigenlijk niet meer of er een bewuste keuze is gemaakt. Daardoor kan er bij nabestaanden twijfel ontstaan. Voor nabestaanden is de orgaandonatie een ingrijpende gebeurtenis, zeker als zij niet weten wat de wens van hun geliefde of familielid was op dat gebied. Een bewuste orgaandonor kan in het levenstestament opnemen waarom hij of zij ervoor gekozen heeft de registratie niet te wijzigen,” licht Lucienne van der Geld, directeur van Netwerk Notarissen, toe die de donorclausule voor Netwerk Notarissen bedacht.

Meer weten over de donorclausule?

De Netwerknotaris helpt je je keuze duidelijk vast te leggen voor je nabestaanden.

direct notariële hulp