Meer zekerheid? Schrijf koopovereenkomst in bij kadaster.

Meer zekerheid? Schrijf koopovereenkomst in bij kadaster.

Meer zekerheid? Schrijf koopovereenkomst in bij kadaster.

Als je een woning hebt gekocht, kan je de koopovereenkomst laten inschrijven bij het kadaster. Aan de hand van het voorbeeld van Ellen leggen we je uit wat dat betekent.

Ellen heeft een huis gekocht. Zij heeft de koopovereenkomst getekend, maar is daarmee nog geen eigenaar van het huis. Zij wordt namelijk pas eigenaar als het huis aan haar wordt overgedragen in een notariële akte. Ook moet deze akte zijn ingeschreven bij het kadaster. Maar weet Ellen wel zeker dat de ondertekening van de akte door kan gaan? Want wat gebeurt er als de verkoper vóór de afspraak bij de notaris bijvoorbeeld failliet gaat?

De notaris adviseert Ellen de koopovereenkomst te laten registreren bij het kadaster. Iedereen kan dan in het kadaster zien dat het huis aan haar verkocht is. Dit betekent ook dat Ellen meer zekerheid krijgt dat zij ook eigenaar wordt van het huis. Want na de ondertekening van het koopcontract kan er nog van alles gebeuren waardoor het huis niet meer aan Ellen kan worden overgedragen.

De notaris legt uit dat zich, naast faillissement, meer vervelende situaties kunnen voordoen, bijvoorbeeld: de verkoper heeft na het ondertekenen van het koopcontract het huis verhuurd of hij heeft het huis nog een keer, maar dan aan een ander verkocht. Ook is het mogelijk dat de verkoper een grote schuld heeft en de schuldeiser beslag laat leggen op het huis, of dat het vermogen van de verkoper onder bewind wordt gesteld.

Als Ellen de koopovereenkomst bij het kadaster heeft ingeschreven, kan het huis toch aan haar worden overgedragen, ook al zou een van de hiervoor vermelde situaties zich voordoen. Er zijn wel eisen waaraan moet worden voldaan, voordat de koopovereenkomst geregistreerd kan worden. De notaris kan hierover informeren.

Lijkt jouw situatie op die van Ellen?

<p>Wij adviseren je graag over het inschrijven van de koopovereenkomst bij het kadaster.</p>

direct notariële hulp