Vraag en antwoord: bedenktijd

Vraag en antwoord: bedenktijd

Vraag en antwoord: bedenktijd

Vraag:

Wat is het verschil tussen de bedenktijd en de ontbindende voorwaarden in een koopcontract?

Antwoord:

Als een consument een huis koopt, heeft hij drie dagen bedenktijd om te beslissen of hij de koop wil laten doorgaan. Binnen drie dagen na de ontvangst van het koopcontract kan de koper de koop ontbinden.  De bedenktijd eindigt op de derde dag om 0:00 uur. Als de bedenktijd eindigt op een zaterdag, zondag of officiële feestdag, dan wordt deze verlengd tot en met de eerst volgende werkdag. De verkoper heeft geen bedenktijd.

In het koopcontract kunnen ontbindende voorwaarden worden opgenomen. Met die ontbindende voorwaarden worden de situaties omschreven waaronder de koper nog onder de koop uit kan, ook als de bedenktijd inmiddels voorbij is. Veel voorkomende ontbindende voorwaarden zijn die voor de financiering en de bouwtechnische keuring. Die van de financiering betekent dat, als de koper de financiering niet voor een bepaalde datum rond krijgt, hij kan af zien van de koop. Of, als er gekozen is voor een ontbindende voorwaarde van de bouwtechnische keuring, de koper kan af zien van de koop als uit de bouwtechnische keuring blijkt dat er boven een in het koopcontract afgesproken bedrag achterstallig onderhoud of een ander mankement aan het huis is.

Het verschil tussen de bedenktijd en de ontbindende voorwaarden is dat de bedenktijd altijd geldt (als het tenminste gaat om een consument die een huis koopt) en de ontbindende voorwaarden alleen als de koper en de verkoper dit hebben vastgelegd in een koopcontract.

Wil je juridisch zeker zijn bij het kopen van een huis?

Neem dan contact op met een Netwerknotaris.

direct notariële hulp